د بریتانیا مخلوط نسل نسل سپي لیست

د سور رنګ نسواري بریټني بیګل مخکینۍ اړخ چې په یوه ځمکه کې ناست دی او دا کی left اړخ ته ګوري.

اسون د 3 کالو په عمر د بریتانیا بیګال دی

  • د بریتانیا ایکس بیګل مخلوط = بریټانی بیګل
  • د بریتانیا x بارډر کولی د x مکس = د بارډر کولی بریټ
  • د بریټانی x بریک ډو بوربونیس مخلوط = د بریټانی بوربورنیا
  • د بریتانیا x لیبراډر د ترلاسه کولو مخلوط = لاباني
  • د بریتانیا x پوډل مخلوط = بریټنپو
نور د بریتانیا نسل نومونه
  • امریکایی برتانیا
  • د بریټانی سپانییل
  • د بریټانی سپانییل