د هډوکو سپو لیست

دا د سپیو لیست دی چې د څارویو د رمې لپاره د کارولو وړتیا لري.

یو آلمانی شپون د پسونو د رمې شاوخوا کې د څړځای په شاوخوا کې منډه کوي.

د جرمني شیفرډ سپي د پسونو څاروي

ته د سر نسل د ټولو کاري نسلونو تشریح دی چې د زیرمو سر ته حرکت کوي ترڅو دوی راټول کړي او بیرته یې تاسو ته راوړي. اصطلاح چلول کارول کیږي کله چې سپی رمه ستاسو څخه لرې کوي. ډیری کاري نسلونه په طبیعي ډول به سر وي (ذخیره تاسو ته راټولوي) یا موټر چلوي (سټاک له تاسو څخه لرې کړي) او د ګیدیو اکثریت نسل دواړه ته ښوونه ورکول کیدی شي.احتیاط: ځینې ​​رژیم سپي د MDR1 جین لري چې دوی د ځینې درملو لپاره حساسوي چې بل ډول ښه دي د بل سپي ورکول دي ، مګر که د دې جین لپاره مثبت ازموینه کولی شي دوی ووژني.