د لیبراډر ترلاسه کونکي مخلوط نسل سپي لیست

یو سپین د سپینې لیبراډر ریټریور / کولی / جرمني شیفرډ مخلوط سره په واس کې ناست دی چې ژبه یې د هغې د خولې کی side اړخ ته ځړول شوې ده.
 • د لابراډور ترلاسه کیدونکی x افغان هونډ مکس = شارپینر
 • د لیبراډر ایټریور ایکس اریډیل ټیریر مخلوط = لابراتوار
 • د لیبراډر ترلاسه کول x الاسکان مالومیټ مکس = د الاسکا بدبختي
 • د لیبراډر راټیور x د امریکا بلډګ مخلوط = امریکایی بلیډر
 • د لیبراډر ترلاسه کول x د امریکا کاکر سپانيیل مخلوط = سپانډور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x امریکایی اسیکیمو ډوګ مخلوط = اسکیډور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x امریکایی پیټ بل ټیریر مخلوط = لابرابول
 • د لیبراډر راټیور x د امریکا سټافورډشیر ټیریر مخلوط = لیبراستف
 • د لیبراډر ترلاسه کول x د آسټرالیا د غوایی سپي مخلوط = لابرایلر
 • د لیبراډر ترلاسه کول x د آسټرالیا شیفرډ مخلوط = د آسټرالیا اوسیدونکی
 • لیبراډر بیرته ترلاسه کول x آسټرالیا شیفرډ یا GSD مخلوط = شیپراډور
 • د لیبراډر ترلاسه کول x بیسنجي مخلوط = لابراسنجي
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x باسیټ هونډ مخلوط = سینګار
 • د لیبراډر ترلاسه کول x بیګل مخلوط = لیب
 • د لیبراډر ایټریور x برنیس ماونټین سپي مکس = لیبرنیز
 • د لیبراډر ترلاسه کول x بلډونډ هکس مکس = لیبلوډونډ
 • د لیبراډر ایټریور x بارډر کولی مکس = بورډور
 • د لیبراډر ایټریور ایکس بوسټن ټیریر مخلوط = د بوسټن لابراتوار
 • لیبراډر ریټریور ایکس بوویر ډیس فلینډریس مکس = بوواډور
 • د لیبراډر ترلاسه کول x بکسر مکس = باکسر
 • د لیبراډر ترلاسه کول x د بریټاني سپانییل مخلوط = لاباني
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x بولمستف مکس = بولاماسډور
 • د لیبراډر ترلاسه کول x بلي کوټا مخلوط = ځورونکی کوټه لیب
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x کین کینسو اطالویو مخلوط = لیبراډور کورسو
 • د لیبراډر ریټریور x کیوالیر پاچا چارلس سپانیئل مخلوط = کاواډور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x چیسیپیک بې راټیټ مکس = چیسادور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدل x چیوهوا مخلوط = لابراهوهوا
 • لیبراډر راټیور x چو چو مکس = چابدرور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x د کلیمي سپانیل مخلوط = د لمبر لابراتوار
 • د لیبراډر ترلاسه کول x کاکر سپانيیل x د پوډل مخلوط = پیټایټ لیبراډول
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x کولی کولی مکس = لیبولي
 • د لیبراډر ایټریور ایکس کورګي مخلوط = کورجیدور
 • د لیبراډر ترلاسه کول x دچشوند مخلوط = ډچاسډور
 • د لابراډر ترلاسه کول x دلماټیان مخلوط = دالامادور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x د ډبرمان پینسچر مخلوط = ډوبرډور
 • د لیبراډر ترلاسه کول x انګلیسي بلډګ مخلوط = کیټلی
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x انګلیسي پسرلی سپانییل مخلوط = لیبراډینګر
 • د لیبراډر ترلاسه کول x د جرمني شیفرډ سپي مخلوط = جرمنی شیپراډور
 • د لابراډور ترلاسه کول x د المان لنډ مهاله پوینټر مخلوط = د جرمني لنډ مهاله لابراتوار
 • د لابراډور ترلاسه کیدونکی x د المان بریښنا لرونکی پوینټر مخلوط = د آلمان د وائرار لابراتوار
 • د لیبراډر ایټریور x گولډن ریټریور مکس = طلایی لابراډور
 • د لیبراډر ترلاسه کول x ګولینډوډل x لابراډوډل مکس = ډبل ډوډل
 • د لیبراډر ترلاسه کول x لوی دان مکس = لیبراډین
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x عالي پیریني مخلوط = پیرډور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x لوزیانا کټوازولا د چرګ سپي مخلوط = لاباهولا
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x ماسټیف مکس = ماستادور
 • د لیبراډر ایټریور ایکس پوائنټر مخلوط = لابراتوار
 • د لیبراډر ترلاسه کول x د پوډل مخلوط = لیبراډول
 • د لیبراډر ایټریور ایکس روډیسین ریډبیک مکس = د رودیشین لیبراډور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x روټ ویلر مکس = لیبارټای
 • د لیبراډر ترلاسه کول x سینټ برنارډ مکس = لیبرنارډ
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x شننوزر مکس = شنوزاټر
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x شیر پای مکس = لابراتوار
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x سایبیرین هسکي مکس = د سایبریا ترلاسه کول
 • د لیبراډر ترلاسه کول x ټیمبر ولف مکس = ولادور
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی ایکس ټای یا کوچني پوډل مخلوط = د لیبراډول مینیورټ
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی ایکس ټای یا کوچني پوډل مخلوط = د کوچني لیبراډول
 • د لیبراډر ایټریور ایکس ویزلا مکس = لابراتوارونه
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x ویمیرانر مخلوط = لابراتوار
 • د لیبراډر ترلاسه کیدونکی x وایپیټ مکس = وایپادور
نور لیبراډر د سپي نسل سپي نومونه
 • د تور لیبراډر ترلاسه کول
 • ژیړ لیبرادور راټیټیدونکی
 • د چاکلیټ لیبراډر ترلاسه کول
 • د سپینو زرو لیبراډر ترلاسه کول
 • لابراتوار